Araç Kiralamaya 4 bin TL Sınırı Getiriliyor

Araç Kiralamaya 4 bin TL Sınırı Getiriliyor

Araç Kiralamaya 4 bin TL Sınırı Getiriliyor

Hürriyet yazarlarından Emre Özpeynirci yaptığı haber ile uzun zamandır çalışmalarının devam ettiği vergi reform paketinin otomotiv sektörü açısından da önemli düzenlemeleri barındırıyor ifadelerini kullandı. Yeni gelecek paket içerisinde bir değişimin olmaması durumunda şirketler ve kurumlar araç satın almak veya kiralamak durumlarında gider göstermesi zor bir hal alacaktır. Aylık yapılan araç kiralama bedelinin 4 bin TL’ye varan kısmı kurumlar vergi hesabını içinde gider olarak ele alınırken, şirket aracı satın alımı yapılması halinde amortismana konu olabilecek rakam 250 bin TL ile sınırlandırılıyor. Bazı vergi kanununda değişimi meydana getiren kanun teklifinin içeriğine dayanarak araç satın alma ve kiralanması durumuna bağlı olarak vergi matrahını direkt etkileyecek olan giderlerle alakalı taslak metini aşağıda detaylı olarak bulunuyor.

 

Şirket Araçlarının Hakkında

Yapılan değişikliklerin tamamı binek araçları kapsamaktadır ve ticari araçları kapsamamaktadır. Şirket aracının satın alınması halinde amortismana yansıyacak miktar 250 bin TL ile sınırlı hale getirilmiştir. Konuya yansıyan tutarın üstünde yer alacak kısım araç satışı bölümünde net defteri olarak aktifliğini koruyacak ve direkt olarak kurumlar vergisinde kayıp meydana getirmeyecektir.

 Şirket araçları ile ilgili tüm giderlere ait kısmın yüzde 70’lik bölümü kurumlar vergi hesaplamasında gider olarak yer alacak, kalan kısım vergi hesaplamasında gider olarak kaideye alınmayacaktır. Bununla beraber yalnızca yüzde 70’lik gideri kabul edilen bölüme rastlayan KDV’nin indirimi imkânsız olacaktır. Buna bağlı olarak eski uygulamaya nazaran kurumlar vergisi, KDV yönünden olumsuz olarak etkilenmiş olacaktır. Örnek olarak servis ikame aracının 1000 TL’lik bakım giderine ait ve yalnızca 700 TL’lik kısmı vergi hesabında gider şeklinde belirtilmesi mümkün olacaktır. Buna ek olarak bu bakım işlemi ile ortaya çıkan 180 TL’lik KDV’ye ait yüzde 70’lik bölümü indirilebilecek kalan kısmı miktarında kayıp meydana getirecektir. Kiralama firmalarının kiralamaya ek olarak göstereceği araç satın almaları ve bu araçlar ile alakalı bütün giderlerin amortisman, bakım onarım, sigorta vs. kapsamın dışında kalacaktır.

 

 

 

Kiralık Araçların Konusu İle İlgili

Yapılan değişikliklerin tamamı binek araçları kapsamaktadır ve ticari araçları kapsamaz.

Aylık araç kiralama bedelinin 4 bin TL’ye kadar olan bölümü kurumlar vergi hesabının içerisinde gider olarak dikkate alınabilmesi mümkün olacak ve bu miktarı aşmış kısmı vergi hesaplaması işleminde gider olarak kaideye alınmayacaktır. Yalnızca 4 bin TL’lik gideri kabul edilmesi mümkün olan kısma rastlayan KDV’nin indirimi mümkün hale gelmiş olacaktır. Bu sebeple eski uygulamaya nazaran kurumlar vergisi KDV tarafından olumsuz şekilde etkilenecektir. Örnek olarak 4 bin 500 TL aylık araç kira giderine sahip bir şirket 4 bin TL’sini vergi hesabı içerisinde dikkate alması mümkün olacaktır ve bu miktarı aşan kısım 500 TL için ilave vergi yüküne uğrayacaktır. Bununla birlikte bu kira işleminde sınırın üzerine çıkan 500 TL’nin yüzde 18 KDV’si kadar ek kayıp meydana getirecektir.

Kiralık araçlara ait kira bedeli dışında kalan kiracıların yapmış oldukları giderlerin yüzde 70’lik kısmını vergi hesabında dikkate alabilir duruma gelecek ve kalan kısım ise vergi hesabında gider olarak dikkate alamayacaktır. Yalnızca yüzde 70’lik kısmı gideri kabul edilen kısma denk gelen KDV’nin indirimi dikkate alınmayacaktır. Buna dayanarak eksi uygulama anlayışına göre kurumlar vergisi KDV tarafından olumsuz etkilenecektir.

 

 Limit uygulaması sektörü nasıl etkiler ?

 

1 Ocak itibariyle hurda teşvikinin bitmiş olmasıyla araç fiyatların ve kiralama maliyetlerin artacağı yorumunu dile getirdiler. Sektör yetkilileri kanun teklifinin yasal hale gelmesi ile beraber etkilerinin şu şekilde olacağını söylediler:

· Otomotiv pazarında daralma olur,

· Servis ve sigorta gelirlerin azalmasına yol açar,

· MTV ve KDV gelirlerinde düşme meydana getirir,

· İstihdam kayıpların oluşmasına sebep olur,

· Pazar B segmentine doğru gider,

· Satın almaya dönülen segmentlerde elde kalınan süre uzar,

· Düşmüş olan sıfır araba satışları orta vadede 2. el satışlarının azalmasına yol açar,

· Şirketler çalışanlarına yan fayda adına araç verme isteğini yüksek maliyetlerden dolayı düşük seviyeye indirir,

· Türkiye’de sınırlarında üretilmiş olan veya üretilmesi plan aşamasında olan (Passat) birçok modelin iç pazar performansına doğrudan etki eder.

 

Özellikle araç kiralama konusunda Adana Havalimanı Araç Kiralama Fiyatlarını merak edenler için adana lokasyon sayfamıza bir göz atmakta fayda var.

 

Benzer Yazılar